Αρχείο ημέρας 9 Ιουλίου, 2024

Πρακτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

Περισσότερα εδώ…

Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ και Παράλληλου Μηχανογραφικού 2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι οι
διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων έτους
2024 ξεκινούν από την Τρίτη 9-7-2024 μέχρι και την Πέμπτη 18-7-2024 και ώρα
24:00. Περισσότερα εδώ…