Αρχική » ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΛ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΛ

Πανελλαδικές εξετάσεις πρόσβαση από το ΓΕΛ.

Για την εισαγωγή στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτείται οι υποψήφιοι/ες να έχουν επιτύχει την ΕΒΕ (Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής) του Τμήματος ή της Σχολής. Στα τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας (αγωνίσματα) για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, τότε η πρώτη προϋπόθεση που απαιτείται για την εισαγωγή, είναι ο υποψήφιος να έχει πετύχει την ΕΒΕ ειδικού μαθήματος ή/και πρακτικών δοκιμασιών και σε κάθε περίπτωση την ΕΒΕ του τμήματος. Οι μαθητές/τριες της τελευταίας Γ τάξης Γενικού Λυκείου και οι απόφοιτοι-υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα εξεταστούν σε τέσσερα (4) μαθήματα και θα είναι υποψήφιοι/ες για ένα (1) μόνο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο/η υποψήφιος/α. Οι μαθητές/τριες εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού.

Κατευθύνσεις & Επιστημονικά Πεδία

Η επιλογή της ομάδας προσανατολισμού είναι η πρώτη σημαντική απόφαση που πρέπει να πάρει ο μαθητής όσο αφορά το αντικείμενο που θα ακολουθήσει στο μέλλον. Οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις  των Τμημάτων κατατάσσονται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

Ο ρόλος των πεδίων είναι να δώσει στο μαθητή την δυνατότητα να επικεντρώσει τις γνώσεις τους σε μαθήματα που θα χρησιμεύσουν στο Πανεπιστήμιο και να περιορίσει τα Πανελλαδικά μαθήματα που θα εξεταστεί. Ορισμένες σχολές ανήκουν σε περισσότερα από ένα  επιστημονικά πεδία. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν αυτές τις σχολές θα πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον μια ομάδα που ανήκει σε ένα από τις δύο επιστημονικές ομάδες. Οι μαθητές/τριες της Γ ́ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ και  Γ ́ τάξης τριετούς Εσπερινού ΓΕΛ  έχουν ήδη επιλέξει και παρακολουθούν μία από τις παρακάτω Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού:

 1.     Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 2.     Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 3.     Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 4.     Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τα Μαθήματα που εξετάζονται ανά ομάδα είναι:

1η. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών– Σχολές του 1ου Πεδίου.

  • Αρχαία Ελληνικά(προσανατολισμού)
  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας
  • Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού
  • Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού

2η. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών  – Σχολές του 2ου Πεδίου.

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας
  • Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού
  • Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού
  • Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού

3η.Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών  Υγείας. – Σχολές του 3ου Πεδίου.

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας
  • Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού
  • Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού
  • Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού

4η.Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. – Σχολές του 4ου Πεδίου.

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας
  • Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού
  • Πληροφορική Ομάδας Προσανατολισμού
  • Οικονομία Ομάδας Προσανατολισμού

Συντελεστές Βαρύτητας

Για τον υπολογισμό των μορίων εισαγωγής ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας  από κάθε Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για καθε ένα από τα παραπάνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, για τα ειδικά μαθημάτα και τις πρακτικές δοκιμασιές, τα οποιά καθορίζονται σε εξεταστικό έτος.

ΕΞΕΤΑΣΉ ΥΠΟΨΉΦΊΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΉΡΊΑ ΚΑΊ ΕΊΔΊΚΕΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΕΊΔΊΚΕΣ ΜΑΘΉΣΊΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ

Για τους υποψηφίους/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος της υπηρεσίας μας σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν.

ΥΠΟΨΉΦΊΟΊ ΓΊΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (χωρίς νέα εξέταση)

Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση δικαιούνται να είναι όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ το 2021 ή το 2022. Οι υποψήφιοι/ες για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (Μάρτιος-Απρίλιος 2023). Όσοι υποψήφιοι για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν εκ νέου στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), άρα συμμετέχουν στη διαδικασία με βάση τις επιδόσεις τους από τη τελευταία συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι/ες για το 10% με τελευταία εξέταση το 2021 θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους ΜΕ την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021. Οι υποψήφιοι/ες για το 10% με τελευταία εξέταση το 2022 θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους ΜΕ την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022. Για την εισαγωγή στα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία απαιτείται κάθε χρόνο νέα εξέταση και συνεπώς στα 3 Μουσικά Τμήματα δεν μπορεί να εισαχθεί κάποιος με το 10%, χωρίς νέα εξέταση. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι όσοι υποψήφιοι/ες συμμετείχαν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων για το έτος συμμετοχής τους στις επαναληπτικές εξετάσεις. Τέλος, όσοι απόφοιτοι με την Αίτηση-Δήλωση δηλώσουν υποψηφιότητα για νέα εξέταση με τα ΓΕΛ, και τελικά δεν προσέλθουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ σε ΚΑΝΕΝΑ μάθημα, έχουν το δικαίωμα να υπαχθούν στο ποσοστό του 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, εφόσον το επιθυμούν, και εφόσον το δικαιούνται, όσοι δηλαδή είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ το 2021 ή το 2022.

ΜΑΘΉΤΕΣ/ΡΊΕΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΉΣΕΊΣ (5% ΧΩΡΊΣ ΕΞΕΤΑΣΕΊΣ)

Οι υποψήφιοι-πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις θα πρέπει να πιστοποιηθούν από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές νοσοκομείων του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄). Οι υποψήφιοι/ες αυτοί υποβάλλουν απευθείας διαφορετικό μηχανογραφικό δελτίο για το 5% των θέσεων εισακτέων-χωρίς εξετάσεις με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους, το οποίο ούτως ή άλλως αποκτάται ενδοσχολικά, για όλους τους μαθητές/ριες. Αν ωστόσο κάποιος από τους υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις επιθυμεί τη συμμετοχή του και στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλει Αίτηση-Δήλωση και συμμετέχει κανονικά και στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος με σοβαρή πάθηση δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν θα συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν θα διεκδικήσει την εισαγωγή του με το 5% – χωρίς εξετάσεις, μπορεί να υποβάλει τώρα Αίτηση-Δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις και τελικά να μην προσέλθει σε αυτές και να ακολουθήσει τη διαδικασία του 5% – χωρίς εξετάσεις.